0
Your Cart

Hakkımızda

MİOBAL Teknoloji Ar-Ge ve Danışmanlık Limited Şirketi

11 Mayıs 2023 tarihinde; Balıkesir Ticaret Odası, “22751” Ticaret Sicil Numarası ve “6211127835” Vergi Numarası ile kurulmuştur.

Şirketimiz, Balıkesir Üniversitesi Kampüs Yerleşkeside bulunan Balıkesir TEKNOKENT içerisindedir.

11.05.2023 tarih ve 10829 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 1010 ve 1011. sayfalarında ilan olunduğu şekliyle 3 (üç) ortakla kurulmuştur.

Şirket ortakları, Prof. Dr. Özkan DEMİRBAŞ, Doç. Dr. İhsan KISADERE ve Dr. Öğ. Üyesi Mehmet ÖZÜİÇLİ‘dir. Şirket ortaklarımız halen Balıkesir Üniversitesi’nde akademisyenlik görevlerine de devam etmektedirler.

Şirketimizin kuruluş amacı ve konusunun başında, Doğal Bilimlerde (Kimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Sağlık Bilimleri, Veterinerlik, Ziraat, Tarım ve Hayvancılık gibi..) ve Mühendislik alanları ile ilgili Araştırma ve Deneysel Geliştirme (Ar-Ge) Faaliyetlerinde bulunmak gelmektedir.

Çok geniş bir Ar-Ge yelpazesine sahip olan şirketimiz; yeni, katma değeri yüksek, yukarıdaki faaliyet alanları ile ilgili ürünlerin geliştirilmesi ve ticari olarak değerlendirilmesi konusunda, hem kendi bünyesi içerisinde hem de çeşitli kurum, kuruluş, şirket veya özel sektörlerle ortak işbirliği ile çok sayıda Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon çalışmaları yürütmekte ve yürütmeyi hedeflemektedir. 2023 yılı içerisinde, KOSGEB destekli 2 projede, çiftlik hayvanları için “Yem Katkı Maddesi” geliştirme ve Arıcılık için “Yeni Nesil Kovan ile Varroa ve Nösemaya Etkili Yöntemlerin Araştırılması” konulu projeleri yürütmektedir. Ayrıca Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Sındırgı Belediyesi ve bölgedeki bir çok Kooperatif Birlikleri için SOGEP projesi kapsamında Eğitim ve Danışmanlık hizmeti vermektedir.